Søknadsskjema

Søknadsskjema for skoleåret 2024-2025 finner du her.

Søknadsskjema for skoleåret 2023-2024 finner du her.

Åpne skjemaet på din maskin, skriv ut og fyll inn informasjon i feltene.

Søknadsskjemaet sendes: Snåsa Montessoriskole, Øverbygdvegen 858, 7760 Snåsa, eller på epost: skole@snasamontessori.no.

 Skolestyret skal vedta inntaksreglement, det han du lese HER.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for læring.

 

Skolen tilbyr:

  • Et godt læringsmiljø som skaper trygghet og delaktighet, og som oppmuntrer til selvstendighet
  • En skole med flotte uteområder, fokus på friluftsliv
  • Tilbud om frokost hver dag, varmlunsj en gang i uka, SFO-mat, smøremåltid. Elevene trenger kun å ta med matpakke på uteskoledager.
  • Ukentlig uteskole for 1-7 kl.
  • Musikkoppsetning
  • Fri busstransport etter gjeldende regler
  • Skolepenger: kr 1.100 per måned for 5-10 kl. Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, gratis for barn nr. 3. Det betales ikke skolepenger for 1.-4. trinn.

 

Er dere nysgjerrig, kom gjerne å se! eller kontakt oss på tlf. 74 15 29 00.