Maria Montessori

Maria Montessori levde fra 1870 til 1952. Hun var den første kvinne som studerte medisin og den første kvinnelige lege i Italia. Gjennom hennes arbeid med handikappede og sosialt tilbakestående barn, utarbeidet hun en utdanningsmetode som senere har blitt kalt montessorimetoden. Som et resultat av hennes videre studier, observasjon og eksperimentering, fant hun ut at prinsippene i hennes metoder var anvendelige ovenfor alle barn. Hun har hatt innvirkning på fagområdet utdanning generelt og på måten vi forstår og underviser barn i dag.


Montessoris innflytelse er ikke bare synliggjort gjennom det høye antallet skoler verden over som bærer hennes navn, men også innenfor områdene barneomsorg, utdanning og barnets utvikling. Mange av hennes ideer er nå en del av vår felles kunnskap, språk og tanker omkring barn. Hun var en reformator innen området utdanning. Ideer som ble møtt med stor motstand i hennes tid, blir nå sett på som en naturlig del av aksepterte aspekter av barndom.