Motivering

Montssoribarn er usedvanlig omstillingsdyktige. De har lært å arbeide både selvstendig og i grupper. Ettersom de har blitt oppmuntret til å ta avgjørelser i en ung alder, er disse barna problemløsere, og kan ta valg og disponere tiden sin bra. De har også blitt oppmuntret til å utveksle ideer og til å diskutere deres arbeid fritt med andre. God kommunikasjon gjør det lettere å tilpasse seg nye situasjoner.

For å lette overgangen, må god kommunikasjon mellom montessoriskolen og den tradisjonelle skolen opprettholdes. Montessoriforeldre og lærere kan besøke den tradisjonelle skolen og forberede barnet på det som vil bli forskjellig. Lærere fra den tradisjonelle skolen kan bli oppmuntret til å besøke montessoriklasser for å observere hvilket akademisk nivå de arbeider på.

Enhver god lærer vil møte barnet på dets nivå av utvikling/modenhet, og gjøre nødvendig rom for det som allerede har blitt oppnådd. Det er viktig at foreldre følger med i barnets arbeid i den nye akademiske situasjonen og holder en nær kontakt med barnets lærer. Foreldre og lærere som arbeider sammen kan se til at barnet opprettholder gleden over å lære, som det har tilegnet seg på montessoriskolen.

Vanene og ferdighetene barnet har tilegnet seg i et montessoriklasserom kan det dra nytte av gjennom hele livet. Ferdigheter som å jobbe mer effektivt, observere mer nøye, konsentrere seg mer effektivt, uansett hvilke veier man skulle gå. Hvis barnet er i et stimulerende miljø, enten det er hjemme eller på skolen, vil "selvinnlæringen" som er den eneste ekte utdanningen fortsette.

Forskning har vist at den beste forutsetningen for framtidig suksess er en følelse av selvaktelse. Montessoriprogrammet, basert på selvstyrte, ikke- konkurrerende aktiviteter, hjelper barnet med å utvikle godt selvbilde og selvtillit til å møte utfordringer og forandring med optimisme.