Ansatte

1.-2. trinn

 

Tove Vedal

Kontaktlærer / Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

 

Idrun Marie Heistad Gåsmo

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning

idrun@snasamontessori.no

 

Mona Synnøve Skaget

Adjunkt med tilleggsutdanning / spes.ped

 

Emma-Kristine Trondsen Smestad

barne- og ungdomsarbeider

 

Torjus Tyldum

Lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 

3.-4. trinn

 

Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer / Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

 

Elisabeth Solberg Tyldum

Montessoripedagog og barne- og ungdomsarbeider

elisabeth@snasamontessori.no

 

 

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider

 

 

 

5.-7. trinn

 

Marianne Aasum

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022

 

Monika Øien

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

monika@snasamontessori.no

mobil: 482 46 546

 

Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog / Faglærer samisk

laila@snasamontessori.no

 

Linda Reitaas Ålmo

Spes.ped-lærer

linda@snasamontessori.noKjell Arild Brønstad

Assistent / Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.no

 

May Kristin Sørhøy Vekseth

Barne- og ungdomsarbeider

U-trinnet

 

Ingeborg Berg

Kontaktlærer / Lektor med tilleggsutdanning / Montessoripedagog

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322

 

Lars Peder Dunfjeld

Lektor med tilleggsutdanning

lars@snasamontessori.no

mobil: 928 44 665

 

Synnøve Engum

Kontaktlærer / Lektor med tilleggsutdanning

synnove@snasamontessori.no

 

Thor Riseth

Lærer tysk

 

Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad

Lektor tysk (permisjon)

 

Mona Synnøve Skaget

Adjunkt med tilleggsutdanning og spes.ped

 

Jon Arve Kvistad

Timelærer Faget arbeid og assistent

 

Solvår Engum

Assistent

 

Sanna Sandstad

Spes.ped

 

Øvrige ansatte

 

Kåre Mathias Brøndbo

Virksomhetsleder og rektor / Lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog

kare@snasamontessori.no

mobil: 476 42 158

 

Bodil Austli

Kontor og økonomi

bodil@snasamontessori.no

mobil: 48 23 20 13

 

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

 

Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk 

 

Reidun Aas Musum

Renholder