Ansatte

1.-2. trinn

 

Tove Vedal

Kontaktlærer / Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

 

Mona Synnøve Skaget

Adjunkt med tilleggsutdanning / spes.ped

 

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider

 

 

3.-4. trinn

 

Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer / Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

 

Idrun Marie Heistad Gåsmo

Adjunkt med tilleggsutdanning

idrun@snasamontessori.no

 

Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad

Lektor / spes.ped

 

Emma-Kristine Trondsen Smestad

barne- og ungdomsarbeider

 

 

 

5.-7. trinn

 

Monika Øien

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

monika@snasamontessori.no

mobil: 482 46 546

 

Marianne Aasum

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022

 

Linda Reitaas Ålmo

Spes.ped-lærer

linda@snasamontessori.no

 

Kjell Arild Brønstad

Assistent / Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.no

 

May Kristin Sørhøy Vekseth

Barne- og ungdomsarbeider

U-trinnet

 

Ingeborg Berg

Kontaktlærer / Lektor med tilleggsutdanning / Montessoripedagog

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322

 

Ernst Nilssen

Kontaktlærer /Adjunkt

ernst@snasamontessori.no

mobil: 928 44 665

 

Synnøve Engum

Lektor med tilleggsutdanning

synnove@snasamontessori.no

 

Guro Tømmerås

Lektor / spes.ped

 

Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad

Lektor tysk 

 

Jon Arve Kvistad

Timelærer Faget arbeid og assistent

 

Lars Anders Larssen

Assistent

 

Øvrige ansatte

 

Kåre Mathias Brøndbo

Virksomhetsleder og rektor / Lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog

kare@snasamontessori.no

mobil: 476 42 158

 

Bodil Austli

Kontor og økonomi

bodil@snasamontessori.no

mobil: 48 23 20 13

 

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

 

Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk 

 

Reidun Aas Musum

Renholder