Ansatte

1.-2. trinn


Tove Vedal

Kontaktlærer / Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674


Elisabeth Solberg Tyldum

Montessoripedagog og barne- og ungdomsarbeider

elisabeth@snasamontessori.no


Trond Melaku Reitan

Lærling i barne- og ungdomsfag


3.-4. trinn


Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer / Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228


Idrun Marie Heistad Gåsmo

Adjunkt med tilleggsutdanning

idrun@snasamontessori.no


Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider


Emma-Kristine Trondsen Smestad

Lærling i barne- og ungdomsfag


5.-7. trinn


Marianne Aasum

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022


Monika Øien

Kontaktlærer / Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

monika@snasamontessori.no

mobil: 482 46 546


Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog / Faglærer samisk

laila@snasamontessori.no


Linda Reitaas Ålmo

Spes.ped-lærer

linda@snasamontessori.noKjell Arild Brønstad

Assistent / Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.no


May Kristin Sørhøy Vekseth

Assistent

U-trinnet


Ingeborg Berg

Kontaktlærer / Lektor med tilleggsutdanning / Montessoripedagog

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322


Lars Peder Dunfjeld

Kontaktlærer / Lektor med tilleggsutdanning

lars@snasamontessori.no

mobil: 928 44 665


Synnøve Sandnes

Lektor med tilleggsutdanning

synnove@snasamontessori.no


Thor Riseth

Lærer spansk


Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad

Lektor tysk


Ola Ålmo

Timelærer Faget arbeid


Jon Arve Kvistad

Timelærer Faget arbeid


Hilde Østvik
Timelærer og assistent


Solvår Engum

Assistent


Øvrige ansatte


Kåre Mathias Brøndbo

Virksomhetsleder og rektor / Lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog

kare@snasamontessori.no

mobil: 476 42 158


Bodil Austli

Kontor og økonomi

bodil@snasamontessori.no


Jon Arve Kvistad

Vaktmester

jon.arve.kvistad@snasamontessori.no


Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk 


Reidun Aas Musum

Renholder