Velg riktig skole

Nå som du har lært det grunnleggende i montessoriopplæringen, hvordan bruker du denne informasjonen til å finne den beste skolen for ditt barn?

  • Filosofi
  • Fysisk lokalisering
  • Program
  • Elever
  • Dedikering til montessoriprinsippene om observasjon, individuell frihet, og forberedelse av miljøet.

Hvis du ønsker en montessoriopplæring for ditt barn, må du først ha gjort nok lesing om emnet til å vite hvordan din egen filosofi om barneoppdragelse og opplæring er lik og ulik fra det som tilbys i en montessoriskole. Før du drar for å observere en skole må du sette opp en mental liste over kriteria og vite akkurat hva du ser etter som passer ditt barns behov. Det er viktig å finne en skoleatmosfære som er forenlig med hjemmemiljøet, heller enn en som er det motsatte av det. Barn lærer mye mer av å imitere det de ser og gjør, enn det de hører.


På grunn av individuelle tilpasninger og tolkninger, er alle montessoriskoler litt forskjellige.

Disse forskjellene kan være små eller avgjørende, men det vil alltid være felles elementer:

  • Omgivelser med møbler i barnas størrelser
  • Et utvalg av læringsmateriell på hyller
  • Barna er frie til å flytte rundt mens de gjør sine disiplinerte oppgaver - alene eller i små grupper innen et tre års spenn
  • Lærere som observerer og veileder aktivitetene i barnas integrasjon og rapportene mellom lærerne og barna bør være positive.


Husk at et hvert klasserom kan ha en imponerende samling av materiell og det overflatiske inntrykket av en "god skole", men det er mye mer som kan observeres enn bare det. Du ønsker et sted hvor ditt barn kan føle seg lykkelig og trygg mens han lærer, der han er behandlet og respektert som et individ og hvor han føler seg hjemme i omgivelsene mens han blir klar over hva som er forventet av ham i denne nye situasjonen. Et barns første skoleopplevelse har en stor effekt på hans framtidige følelser for skole og læringsprosess, derfor er det viktig å ta en klok beslutning i disse tidlige årene i ditt barns utdanningserfaring.


Hva montessori kan gjøre for ditt barn avhenger i stor grad av hvordan hans veileder (lærer) tolker og tilegner seg montessorifilosofien og prinsippene i en konkret situasjon. Den største tjenesten du kan gjøre for ditt barn, når han har blitt tatt opp i en montessoriskole, er å bli aktivt involvert selv.


Utbyttet av din investering i montessori vil bli større hvis det er en sammenheng mellom ditt hjem og ditt barns klasserom. Dette betyr ikke at du skal plassere montessorimateriell i stua. Det betyr at du bør ta montessoriperspektivet, dine holdninger, din rytme, dine forventninger, og de grensene du setter for ditt barn inn i de prinsippene som Maria Montessori utviklet for sine lærere - prinsipper som kom fra hennes livslange observasjon av barnas natur. For å oppnå dette perspektivet kan du lese Montessoris bøker, komme på foreldres informasjonsmøter på ditt barns skole, og/eller bli med i en montessori diskusjonsgruppe.