Foreldrenes involvering

Foreldrene til en montessorielev vil ha muligheten til å bli involvert i montessoriprogrammet. Foreldre lærer mer om montessori ved å:

  • komme på orienteringsmøter som forklarer programmet.
  • Komme på møter hvor de unike aspektene ved et spesielt klasserom i tillegg til detaljene i montessoripensumet blir presentert.
  • Komme på åpent hus, hvor barna, og foreldrenes og søsknenes vert/vertinne, presenterer deres yndlingsaktiviteter.
  • Komme på foreldres diskusjonsgrupper som tar for seg aspekter av barns oppdragelse, hjemmemiljø, og barnepsykologi.
  • Observere klassen og diskutere observasjoner med barnets lærer.
  • Få et regelmessig utgitt nyhetsblad som inkluderer en kalender med informasjon om store hendelser på skolen, bokanmeldelser, og en liste over behov og ønsker om hjelp.

I tillegg til foreldreopplæring, som er designet til i hovedsak orientere de nye foreldrene og holde de andre foreldrene informert, kan foreldrene danne foreldreorganisasjoner som koordinerer frivillige aktiviteter, planlegger og gjennomfører inntektsbringende aktiviteter, og gir støtte til skolens ansatte.