Redusert foreldrebetaling

for SFO-plass

U-dir har opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at foreldrebetalingen for en SFO-plass ved frittstående grunnskoler maksimalt skal utgøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt.

Familier med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for en SFO-plass. 

En SFO-plass ved Snåsa Montessoriskole koster kr. 8.250,- i året, og familier med en brutto årsinnekt under kr. 138.000,- kan søke om redusert foreldrebetaling hvis de har et barn i SFO og brutto årsinntekt under 207.000 ved to barn i SFO.

Søknadsskjema finner du her.

“Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå,

ennå mindre å få ham til å lære utenat,
men å røre ved hans forestillingsevne

og skape ektefølt begeistring.”
                                         -Maria Montessori-

Velkommen som søker til Snåsa Montessoriskole

fra skoleåret 2022/2023

 

Fra skoleåret 2022-2023 har vi ledige plasser i følgende trinn:

  • 1. trinn: 7 plasser
  • 2. trinn: 1 plass
  • 5. trinn: 3 plasser
  • 7. trinn: 1 plass
  • 8. trinn: 1 plass

Søknadsskjemaet sendes pr. post eller e-post til skolen, eller tas med på innskrivinga 30. september.

Søknadsfristen er fredag 1. oktober 2021.

 

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

 

Vi har laget en informasjonsbrosjyre for dere som ønsker mer informasjon om skolen.

Brosjyren kan du se her.

 

Søkere blir prioritert etter skolens inntaksreglement.

Styresammensetning

 

I h.h.t. friskoleloven §5-1 skal skolen ha et styre som er øverste ansvarlige organ for skolen. Styremedlemmer blir valgt av årsmøtet hver vår.

Styret for Snåsa Montessoriskole SA består av Kristine Aasum, leder, Nils Magnus Kjenstad, nestleder, Anders Linga, Frode Mollan og Wenche Beate Skaftnes. Varamedlemmer er Ole Bjørn Ålmo og Inga Skavlan.

 

 

Årsberetning 2020

Årsberetningen ble godkjent på årsmøtet, med noen tilføyninger. Fullstendig årsberetning for 2020 kan leses her.

Gjenglemte klær

 

Vi på skolen setter stor pris på at dere foreldre / foresatte er gode på merking av klær, uansett klassetrinn. Det hoper seg opp med klær på skolen og vi ansatte gjør det vi kan for å legge det i rette hylle så det blir med hjem. Da er det mye enklere med en navnelapp. Tusen takk:-)

Skolen har utarbeidet en Beredskapsplan rundt Covid 19. Den kan leses her:

Beredskapsplan Covid-19

 

SKOLELUNSJ

 

Endringer på matservering:

Pga smittevernhensyn er det ikke mulig å servere brødmåltidene slik som vi har gjort før. Derfor må elevene i en periode ha med egen matpakke på skolen. De får servert frukt hver formiddag og melk / juice til frokost/lunsj.

Men vi har varmlunsj som før, men den blir servert på klasserommene siden vi ikke kan blande klassene nå. Siden det ikke serveres brødmåltider, har Anita ledig kapasitet så hun lager også varmlunsj på bakedagene sine annenhver mandag. Anita har satt opp en variert meny som du kan se her.

Betaling for mat blir justert ned så lenge elevene må ha med matpakke.

Skolen har laget en jubileumsvideo som du kan se her.

Jubileumsår for Montessori

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Italia, og i år skulle det vært feiring og markering over hele verden. Men slik situasjonen i verden er i 2020 med uforutsigbarhet og usikkerhet, er de store arrangementene utsatt. Men det vil være markeringer i skoler og barnehager over hele verden. Det er i dag over 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land.

Jubileumsåret ble ikke helt som planlagt, men det viktige arbeidet Maria Montessori startet, fortsetter.

Du kan lese mer om jubileet på montessori150.org

 

Informasjon til elever og 

 

foreldre om skolemiljø

 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

 

Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/i...

 

 

 

 

 

Nettsted om mobbing

 

Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted om mobbing.

På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd mot mobbing, og hvilke rettigheter de har.

 

Trøndelag har eget mobbeombud!

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.
Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?
Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.
Mobbeombudet kan:

  - være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
  - gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
  - veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
  - bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

 

 

Kontaktinforasjon til mobbeombudet:

Telefon
74179391 / 99393465

 

Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag fylkeskommune.

 

Organisasjonen voksne for barn har også utarbeidet et hefte for hjelp for foreldre i mobbesaker. Heftet finner du på deres nettside.

 

Elev ved skolen?

Snåsa Montessoriskole har i år 69 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.

 

Skolepengesatser 2020-2021
Elever i 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger.

Elever i 5.-10. trinn betaler kr. 1100,- pr. mnd i skolepenger.

Det er 50% søskenmoderasjon for 2. barn og gratis for tredje barn i aldersgruppen 5.-10. trinn.

Skolepenger betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned. Det er egne satser for SFO.

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2021-2022 er 2. oktober.
Det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

 


FAU

FAU for skoleåret 2019-2020 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble gjenvalgt som leder. FAUs sammensetning er:

Klassekontakt 1.-2.: Gunn-Tove Bryhn og Julie Høydahl

Klassekontakt 3.-4.: Ola Rosdahl

Klassekontakt 5.-7.: Helmer Belbo og Arvid Tangvik

Klassekontakt 8.-10: Ola Vedal, Jim Tomasli, Hanne Lorvik og Wenche Beate Skaftnes.

Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.


Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona

Hopp i det 2018

Elevene har hatt 4 flotte forestillinger med "I Astrid Lindgrens verden", og elevene har gjort en fantastisk flott innsats på scenen. Tusen takk til dere alle som kom å så på. Her er noen bilder fra forestillingen. (Foto: Marianne Aasum)

Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. 

Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."


Les mer om boka her.


Vi har noen eksemplarer på skola hvis noen ønsker å kjøpe den.