Årsmøte 2020

P.g.a. koronasituasjonen har årsmøtet blitt avholdt digitalt. Styret har sendt forslag til årsmøtevedtak til alle stemmeberettigede, og ingen hadde innvendinger mot styrets og valgkomiteens forslag.

Nyvalgt styre for Snåsa Montessoriskole SA består av Kristine Aasum, leder, Nils Magnus Kjenstad, nestleder, Anders Linga, Frode Mollan og Wenche Beate Skaftnes. Varamedlemmer er Ole Bjørn Ålmo og Inga Skavlan.

 

Link til årsmøtereferat og årsrapport.

Jubileumsår for Montessori

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Italia, og i år skulle det vært feiring og markering over hele verden. Men slik situasjonen i verden er i 2020 med uforutsigbarhet og usikkerhet, er de store arrangementene utsatt. Men det vil være markeringer i skoler og barnehager over hele verden. Det er i dag over 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land.

Jubileumsåret ble ikke helt som planlagt, men det viktige arbeidet Maria Montessori startet, fortsetter.

Du kan lese mer om jubileet på montessori150.org

 

ELEVPLASS FRA SKOLEÅRET 2020-2021  

Her finner du søknadsskjema

For skoleåret 20/21 har vi ledige elevplasser i følgende trinn: 

3. trinn: 3 ledige plasser

5. trinn: 1 ledig plass

8. trinn: 1 ledig plass

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

Velkommen som søker til Snåsa Montessoriskole

Fredag 4. oktober er dere velkommen til innskriving mellom kl. 08:00-15:30.
Søknadsfristen er fredag 4. oktober. Søknadsskjemaet sendes pr. post eller e-post til skolen, eller tas med på innskrivinga

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

Vi har laget en informasjonsbrosjyre for dere som ønsker mer informasjon om skolen.

 

Brosjyren kan du se her.

 

 

Informasjon til elever og 


foreldre om skolemiljø


Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elver har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.


Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/i...


Nettsted om mobbing


Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted om mobbing.

På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd mot mobbing, og hvilke rettigheter de har.

Trøndelag har eget mobbeombud!

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.


Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag fylkeskommune.

Elev ved skolen?

Snåsa Montessoriskole har i år 66 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.


Skolepengesatser 2019-2020
Elever i 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger.

Elever i 5.-10. trinn betaler kr. 1000,- pr. mnd i skolepenger. (fra 2020-2021 økes det til 1100,-)

Det er 50% søskenmoderasjon for 2. barn og gratis for tredje barn i aldersgruppen 5.-10. trinn.

Skolepenger betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned. Det er egne satser for SFO.

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2020-2021 er 4. oktober.
Det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.


FAU

FAU for skoleåret 2019-2020 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble gjenvalgt som leder. FAUs sammensetning er:

Klassekontakt 1.-2.: Gunn-Tove Bryhn og Julie Høydahl

Klassekontakt 3.-4.: Ola Rosdahl

Klassekontakt 5.-7.: Helmer Belbo og Arvid Tangvik

Klassekontakt 8.-10: Ola Vedal, Jim Tomasli, Hanne Lorvik og Wenche Beate Skaftnes.

Varmlunsj

Også dette året skal det serveres varmlunsj hver tirsdag. Vår kokk Anita har satt opp en variert og god meny. Hvis du lurer på hva som blir servert de enkelte dagene, ser du på menyen.
Det er noen endringer denne våren pga smittesituasjonen. Elevene må ta med matpakker til alle måltider unntatt varmlunsjen. Det blir da servert mat som er enkel å servere uten smitterisiko.

Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.


Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona

Hopp i det 2018

Elevene har hatt 4 flotte forestillinger med "I Astrid Lindgrens verden", og elevene har gjort en fantastisk flott innsats på scenen. Tusen takk til dere alle som kom å så på. Her er noen bilder fra forestillingen. (Foto: Marianne Aasum)

Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. 

Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."


Les mer om boka her.


Vi har noen eksemplarer på skola hvis noen ønsker å kjøpe den.