Ukeplaner

Uke 24-25

 

1.-2. trinn

 

3.-4. trinn

 

5.-7. trinn

 

 

 

Det er fortsatt ledige elevplasser for skoleåret 2024/2025. Ta kontakt med skolen på 74152900 hvis der er nysgjerrig!

 

Søknadsskjema 2024-2025

 

Ansatte skoleåret 2024-2025

Skolen har foretatt ansettelser for neste skoleår og har nå 22 ansatte.

Det har også vært noen omrokkeringer på trinnene, og her er en oversikt over lærere og andre ansatte fordelt på trinn. 

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår sammen med elevene ved Snåsa Montessoriskole etter sommerferien.

 

GOD SOMMER:-)

SKOLESKYSS

Nå er et skoleår ferdig, og AtB er i gang med å forberede neste skoleår. 

Vi har mottatt skoleskyss info fra AtB som vi ber alle foreldre med elever som har krav til skoleskyss lese igjennom før skolestart. Informasjon for skoleåret 2024/2025 kan dere finne her.

 

Skolebussene kjører etter nesten samme rute som tidligere år, ny oppdatert ruteplan til/fra Snåsa Montessoriskole er her.

Reiseplanleggeren til AtB kan brukes for å sjekke rutetidene.

 

Husk å melde fra til skolen ved evt. adresseendringer slik at vi får bestilt skyss til riktig sted. Det samme gjelder der det er delt bosted.

 

Styret for Snåsa Montessoriskole SA

 

Årsmøtet i Snåsa Montessoriskole ble gjennomført 19. mars 2024. Styret består nå av: Anders Mona, leder, Helmer Belbo, Ole Bjørn Ålmo, Inga Engum Skavlan og Eldrid Grongstad.

Varamedlemmer: Ole Johannes Berg og Lisbeth Aassve.

 

Dokumenter fra årsmøtet:

 

 

Frokost og lunsjservering

Elevene kan velge å spise både frokost og lunsj ved skolen. Vi er veldig bevisst på at maten skal lages fra bunnen av, og har ansatt kokk som som sørger for god og variert mat. Du kan lese mer om mattilbudet ved skolen her.

 

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese her.

Foreldrebetaling

Alle private skoler har mulighet til å ta foreldrebetaling for elevplasser. Det er skolestyret som hvert år fastsetter prisene. 

Prisene for skoleåret 2023/2024 og 2024/2025 er:

Elever i 1.-4. trinn: Gratis

Elever i 5.-10. trinn: kr. 1.100,- pr mnd.

Det gis 50% søskenmoderasjon for 2. elev i 5.-10. trinn og gratis for 3. eller flere elever i 5.-10. trinn.

 

Ved en evt. oppsigelse av skoleplass er det 3 mnd. oppsigelse fra mnd. etter oppsigelsen. Det må betales skolepenger i oppsigelsestiden. 

 

SFO 23/24 (12 timer): (1.-2. kl. har 12 timer gratis SFO)

1. barn i familien: 750,- pr. mnd.

2. barn i familien: 500,- pr. mnd.

3. barn i familien: 375,- pr. mnd.

Kun en fast dag pr. uke: 375,- pr. mnd. (Da kan dagen ikke endres)

Kjøpedager: kr. 100,-. pr dag

SFO betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned

 

SFO 24/25 (12 timer):

1. barn i familien: 950,- pr. mnd.

2. barn i familien: 700,- pr. mnd.

3. barn i familien: 575,- pr. mnd.

Kun en fast dag pr. uke: 575,- pr. mnd. (Da kan dagen ikke endres)

Kjøpedager: kr. 200,-. pr dag

SFO betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned

 

 

Matservering 23/24:

Matservering er en avtalebasert ordning der alle er med på avtalen med mindre de melder seg av.

Kr. 280,- pr. elev pr. mnd for elever i 1.-4. trinn.

Kr. 330,- pr. mnd for elever i 5.-10. trinn.

Da er alle måltider inkludert med unntak av lunsj på uteskoledagen for 1.-4. trinn.

 

Matservering 24/25:

Matservering er en avtalebasert ordning der alle er med på avtalen med mindre de melder seg av.

Kr. 310,- pr. elev pr. mnd for elever i 1.-4. trinn.

Kr. 360,- pr. mnd for elever i 5.-10. trinn.

Da er alle måltider inkludert med unntak av lunsj på uteskoledagen for 1.-4. trinn.

 

Redusert foreldrebetaling

for SFO-plass

U-dir har opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at foreldrebetalingen for en SFO-plass ved frittstående grunnskoler maksimalt skal utgøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt.

Familier med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for en SFO-plass. 

En SFO-plass ved Snåsa Montessoriskole koster kr. 8.250,- i året, og familier med en brutto årsinnekt under kr. 138.000,- kan søke om redusert foreldrebetaling hvis de har et barn i SFO og brutto årsinntekt under 207.000 ved to barn i SFO.

Søknadsskjema finner du her.

Vedtekter finner du her.

 

SØKNADSFRIST FOR SKOLEÅRET 2023-2024 ER 15.8.2023

Snåsa Montessoriskole har startet samarbeid med MOT Norge - vi har programmene Skolen som samfunnsbygger og Robust Ungdom.

“Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå,

ennå mindre å få ham til å lære utenat,
men å røre ved hans forestillingsevne

og skape ektefølt begeistring.”
                                         -Maria Montessori-

Velkommen som søker til Snåsa Montessoriskole

fra skoleåret 2023/2024

 

 Det vi har av ledige plasser fra skoleåret 2023-2024 er:

  • 1. trinn: 3 plasser
  • 2. trinn: 3 plasser
  • 3. trinn: 1 plass
  • 6. trinn: 3 plass
  • 7. trinn: 1 plass
  • 8. trinn: 1 plass

Søknadsskjemaet sendes pr. post eller e-post til skolen.

 

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

 

Vi har laget en informasjonsbrosjyre for dere som ønsker mer informasjon om skolen.

Brosjyren kan du se her.

 

Søkere blir prioritert etter skolens inntaksreglement.

 

Vi har noen få ledige plasser inneværende skoleår med oppstart før 1. oktober. Ta kontakt med rektor for mer informasjon.

Skolen har laget en jubileumsvideo som du kan se her.

Jubileumsår for Montessori

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Italia, og i år skulle det vært feiring og markering over hele verden. Men slik situasjonen i verden er i 2020 med uforutsigbarhet og usikkerhet, er de store arrangementene utsatt. Men det vil være markeringer i skoler og barnehager over hele verden. Det er i dag over 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land.

Jubileumsåret ble ikke helt som planlagt, men det viktige arbeidet Maria Montessori startet, fortsetter.

Du kan lese mer om jubileet på montessori150.org

 

Informasjon til elever og 

 

foreldre om skolemiljø

 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

 

Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/i...

 

 

 

 

 

Nettsted om mobbing

 

Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted om mobbing.

På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd mot mobbing, og hvilke rettigheter de har.

 

Trøndelag har eget mobbeombud!

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.
Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?
Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.
Mobbeombudet kan:

  - være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
  - gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
  - veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
  - bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

 

 

Kontaktinforasjon til mobbeombudet:

Telefon
74179391 / 99393465

 

Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag fylkeskommune.

 

Organisasjonen voksne for barn har også utarbeidet et hefte for hjelp for foreldre i mobbesaker. Heftet finner du på deres nettside.

Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.


Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona

Hopp i det 2018

Elevene har hatt 4 flotte forestillinger med "I Astrid Lindgrens verden", og elevene har gjort en fantastisk flott innsats på scenen. Tusen takk til dere alle som kom å så på. Her er noen bilder fra forestillingen. (Foto: Marianne Aasum)

Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. 

Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."


Les mer om boka her.


Vi har noen eksemplarer på skola hvis noen ønsker å kjøpe den.