Digitale verktøy

Engelsk

Nettstedet til læreverket vi bruker i engelsk i tillegg til materiell.

Doors - Aschehougs engelske skolesider.

Engelsksider fra BBC.

Tysk side med mange grammatikkoppgaver.

Udir - Frigitte nasjonale prøver i engelsk.

Stairs - Cappelens engelske skolesider.

Engelsksider fra BBC.

Engelsksider fra British Counsil.

Matematikk

Nettstedet til læreverket vi bruker i matematikk i tillegg til materiellet.

Tusen millioner - Cappelens skolesider i matematikk.

Veldig fin side med varierte matematikkoppgaver.

Norsk

Nettstedet til læreverket vi bruker i norsk i tillegg til materiellet.

Ord for alt - Cappelens skolesider i norsk.

Sider med oppgaver for å lære å skrive bedre.

Hvordan øve på høyfrekvente ord?
Klikk her.Høyfrekvente ord 1-1001 a)
1 b)
1 c)
1 d)
1 e)
1 f)
1 g)
1 h)
1 i)
1 j)
Høyfrekvente ord 100-200

2 a)
2 b)
2 c)
2 d)
2 e)
2 f)
2 g)
2 h)
2 i)
2 j)
Høyfrekvente ord 200-3003 a)
3 b)
3 c)
3 d)
3 e)
3 f)
3 g)
3 h)
3 i)
3 j)
Høyfrekvente ord 300-400
4 a)
4 b)
4 c)
4 d)
4 e)
4 f)
4 g)
4 h)
4 i)
4 j)


Høyfrekvente ord 400-5005 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
5 f)
5 g)
5 h)
5 i)
5 j)For lærere

null

Side med handouts og diverse andre tips.

Diverse

null

Ulike oppgaver for mange forskjellige fag. Egner seg både for liten og stor.


null

Nettleksikonnull

Store norske leksikon