Digitale verktøy

Engelsk

Nettstedet til læreverket vi bruker i engelsk i tillegg til materiell.

Doors - Aschehougs engelske skolesider.

Engelsksider fra BBC.

Tysk side med mange grammatikkoppgaver.

Udir - Frigitte nasjonale prøver i engelsk.

Stairs - Cappelens engelske skolesider.

Engelsksider fra BBC.

Engelsksider fra British Counsil.

Matematikk

Nettstedet til læreverket vi bruker i matematikk i tillegg til materiellet.

Tusen millioner - Cappelens skolesider i matematikk.

Veldig fin side med varierte matematikkoppgaver.

Norsk

Nettstedet til læreverket vi bruker i norsk i tillegg til materiellet.

Ord for alt - Cappelens skolesider i norsk.

Sider med oppgaver for å lære å skrive bedre.

Hvordan øve på høyfrekvente ord?
Klikk her.



Høyfrekvente ord 1-100











1 a)
1 b)
1 c)
1 d)
1 e)
1 f)
1 g)
1 h)
1 i)
1 j)
Høyfrekvente ord 100-200









2 a)
2 b)
2 c)
2 d)
2 e)
2 f)
2 g)
2 h)
2 i)
2 j)
Høyfrekvente ord 200-300



3 a)
3 b)
3 c)
3 d)
3 e)
3 f)
3 g)
3 h)
3 i)
3 j)
Høyfrekvente ord 300-400




4 a)
4 b)
4 c)
4 d)
4 e)
4 f)
4 g)
4 h)
4 i)
4 j)


Høyfrekvente ord 400-500



5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
5 f)
5 g)
5 h)
5 i)
5 j)



For lærere

null

Side med handouts og diverse andre tips.

Diverse

null

Ulike oppgaver for mange forskjellige fag. Egner seg både for liten og stor.


null

Nettleksikon







null

Store norske leksikon