Hva betyr montessoriskolen for foreldrene?

Engasjement

Foreldrenes engasjement er viktig for montessoriskolen. Vi tror at et sterkt felleskap mellom skole og hjem er essensielt som et solid fundament for barnet.


På dette nettomådet får du informasjon om hva det vil si for deg som forelder å ha barnet ditt på Snåsa Montessoriskole.

Samtale

Åpen kommunikasjon - på samme linje - er essensielt for ditt barns utdanning. Vi snakker gjerne med deg om ditt barns fremgang, skolen og pedagogikken, hjørnesteinen i vår undervisning. Hvis du ønsker, så må du bare ta kontakt for en samtale med skolen.

Forsikring

- om at barnet lærer på en konkret, engasjerende og morsom måte når det er modent og mottagelig for det. Maria Montessoris spesielt tilrettelagte læringsmiljø sørger for dette. Et viktig element er det spesielt utformede montessori-lærermateriellet

Deltakelse

- i barnets skolehverdag og utforminga av den. Samarbeidet mellom heim og skole er tillagt stor vekt, og foreldrene får innføring i montesorripedagogikken.

Foreldrene deltar også i drifta av skolen gjennom praktisk arbeid som vedlikehold og ulikt komitéarbeid.

Observasjon

Som forelder kan du observere klassen. Dette er en utmerket måte å forstå hva det er
som gjør montessorimetoden så unik. Kom og se et aktivt klasserom.

Da finner du elever som jobber med geografi i form av puslespill, teller kuler, eller leser.
Elevene vet at de ikke skal forstyrre hverandre i undervisningen og hvert barn er engasjert i en aktiv artig læringslek.

Opplæring

Snåsa Montessoriskole har regelmessige informasjonsrunder der foreldrene inviteres til deltaking. Målet med disse sesjonene er å gi hjelpefulle råd ved det å være foreldre.

Dette gir forhåpentligvis forståelse for pedagogikken, noe som igjen kanskje medfører mer likhet mellom skole og hjem

Tilfredshet

- fordi det å bygge barnets selvbilde står sentralt i et montessorimiljø. Lang erfaring tilsier at metoden bidrar til harmoni, konsentrasjon, selvdisiplin, selvstendighet, såvel som kunnskap.

Visshet

- om at utvikling av sosiale ferdigheter prioriteres. Barnet møter forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur.

Viten

om at ditt barn blir respektert, verdsatt og veiledet av montessoriutdannede lærere som har kunnskap om barns spesifikke utviklingsmessige behov.