Opptak i barnehagen

Snåsa Montessoribarnehage har i år 24 barn, delt mellom to avdelinger. Vi er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over. Barnehagen har tett samarbeid med Snåsa Montessoriskole. Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til det enkelte barn. Barnehagen satser på høy kvalitet i barnehagens innhold.

Barnehagen tilbyr:

  • Et godt læringsmiljø tilpasset barnas alder.
  • Konkretiseringsmateriell tilpasset barnas interesse og modenhet
  • «Hjelp meg til å hjelpe meg selv».
  • Et nøye gjennomtenkt og tilrettelagt læringsmiljø er en forutsetning for utvikling av selvstenighet
  • Engasjerte voksne.
  • En barnehage med unike uteområder
  • Matpakkefri barnehage. Barnet får alle måltider i barnehagen.
  • varmlunsj to ganger i uken, den ene laget av skolens kokk.
  • Satsning på friluftsliv
  • Fokus på samisk språk og kultur

Vi følger kommunale satser for foreldrebetaling. Barnehagen følger samordnet opptak i Snåsa kommune, med søknadsfrist 1. mars. 

Er du nysgjerrig, kom gjerne på besøk, eller kontak oss på tlf. 74 15 25 48.

Søknadsskjema finner du her.