Unik metode

Helhetlig tilnærming til barnet

Det primære målet for et montessoriprogram er å hjelpe hver enkelt elev til å nå sitt fulle potensiale på alle områder i livet. Aktivitetene fremmer utviklingen av sosiale ferdigheter, emosjonell vekst og fysisk koordinasjon i tillegg til kognitiv forberedelse for senere studier.


Den helhetlige studieplanen, under ledelse av en spesialutdannet lærer, lar barnet få erfare gleden ved å lære, gir det tid til å ha glede av prosessen, og sikrer utvikling av selvaktelse. Den helhetlige tilnærmingen gir erfaringene som barnet bygger sin egen kunnskap på.


Det tilrettelagte miljøet

For å muliggjøre selvstyrt læring, må hele læringsmiljøet - klasserommet, lærematerialet, samværsformene og atmosfæren være støttende for barnet. Læreren skal sørge for de nødvendige ressursene, inkludert muligheten for barnet til å fungere i et trygt og positivt miljø. Læreren og barnet skaper sammen et gjensidig forhold basert på tillit og respekt, som fremmer selvtillit og vilje til å prøve nye ting.


Montessorimaterialene

Maria Montessoris observasjoner av hva slags ting barn liker å holde på med og stadig kommer tilbake til, førte til at hun laget en rekke materialer som spiller på flere sanser, samtidig som de er trinnvise og selv-korrigerende. Disse materialene gjorde det lettere å lære.

Læreren

Opprinnelig ble læreren kalt "veiviser". Montessorilærerens fungerer som tilrettelegger av læringsmiljøet, ressursperson, rollemodell, en som viser frem materialer og metoder, nedskriver av dokumentasjon og en nøyaktig observatør av barnets oppførsel og utvikling. Læreren skal fremme læring. For å bli godkjent som montessoripedagog må man i tillegg til lærerutdanning gjennomgå montessoriutdanning på høyskolenivå og et år med elevundervisning under veiledning. Utdanningen er spesialisert for de ulike.