Snåsa Montessoribarnehage

Snåsa Montessoribarnehage er en to-avdelings barnehage, for barn i alderen 0-6 år, hvor vi deler barna etter alder og utvikling. I tillegg har vi tilbud om "Åpen barnehage" mellom kl. 09.00-14.00 hver torsdag, som er gratis hvis barnet har følge med en voksen. Husk å ta med uteklær.

Barnehagen vår startet opp i august 2004.


Lokaler/Plassering:

Barnehagen har tilholdssted i Andorstuggu på Agle. Dette er et flott laftet hus, med en spesielt fin og trygg atmosfære, og et godt inneklima. Alle rom og møbler er tilpasset barna, i samsvar med Maria Montessoris tanker om det forberedte miljø. Der har vi delt barna i to avdelinger etter alder og utvikling.
I tillegg til flotte lokaler har vi også et unikt uteområde, med preparerte skiløyper like utenfor døra, når det er snø.


Pedagogikk

Vår pedagogiske plattform er montessori-pedagogikken, som bygger på Maria Montessoris kunnskap og filosofi om barnets naturlige utvikling og læring.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. Barnet får stor frihet til å velge arbeid og samarbeidspartnere.

Montessoribarnehagen bruker eget opplæingsmateriell tilpasset barnets interesseområde og modenhet. Alle læringssituasjoner innbefatter aktivitet.

Tillit til og respekt for andre mennesker og kulturer er grunnleggende for sameksistens. Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo, og kunne vokse ut fra sine egne forutsetninger. Et mål for barnehagen er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling av selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon.


Satsningsområde:

Snåsa Montessoribarnehage har også friluftsliv som fokusområde. Vi har en utedag hver uke. Denne dagen brukes i nærområdet. Aktiviteter kobles til årstider. Samtidig prøver vi å få til en del turer ellers også i hverdagen. Vi har samarbeid med uteskola (1-4 klasse). Samtidig drar vi på andre turer; f.eks på bærsanking, lammingsbesøk, sausanking, reinssamling, Grønnøra og Leirsjøen.


Vi ønsker et større fokusområde på matlaging og sunt kosthold i barnehagen. Vi har varmmat en dag i uken og vi ser at barna er veldig glade i å hjelpe til med matlagingen. Vi ønsker å gjøre mer ut av denne aktiviteten og fokusere på hvordan barna kan være enda mer inn i prosessen. Både med forarbeid til matlaging, selve matlagingen og etterarbeide knyttet til matlagingen. Dette gjøres gjennom at en liten gruppe barn får være kjøkkenvakt de dagene vi har varmmat. Barna skal få være med å planlegge menyen, få ideer gjennom å kikke i kokebøker, fokus på smak og det å prøve seg på nye smaker. De får være med å handle inn råvarene på butikken. Vi arbeider med hygiene og gode rutiner på kjøkkenet. Barna får være med å lage maten. Samt dekke bordet, der vi har fokus på estetikk og hvordan lage det pent rundt seg.

Vi har også et spesielt fokus på sør-samisk språk og kultur, i og med at vi har samiske barn i barnehagen, og at kommunen har blitt to-språklig norsk og sør-samisk. Vi stimulerer til bruk av det samiske språket, og deltar på ulike aktiviteter knyttet til den samiske kulturen.


Mål:

Selvstendighet er det overordnede mål for opplæringen. Et nøye gjennomtenkt og tilrettelagt læringsmiljø er en forutsetning for utvikling av selvstendighet


Personalet:

Vi har en svært godt utdannet personalgruppe. Vi har styrer (Adjunkt med montessoriutdanning), to barnehagelærere med videreutdanning i montessoripedagogikk (ped-ledere), en barnehagelærer, to assistenter som er montessoripedagoger, en idrettspedagog og en barne - og ungdomsarbeider.


Åpningstid:

Åpningstid: 7.00–16.30. Åpningstida kan utvides ved behov.


Priser:

  • Vi følger kommunens satser når det gjelder foreldrebetaling, med et tillegg til mat på kr. 350,- per helplass.
  • Vi har en matpakkefri barnehage, dvs at alle måltider og frukt/grønnsaker er inkludert. To dager i uka har vi varmlunsj.
  • Det gis 30% søskenmoderasjon for 2. barn og flere barn i familien.
  • Kjøpedager: (med forbehold om ledig kapasitet) Priser: Kr. 260,- per hel dag.

Ta kontakt på e-post: ingunn@snasamontessori.no eller barnehage@snasamontessori.no


Er du/dere interessert i å søke plass i barnehagen, ta kontakt med styrer og/eller kom og besøk oss!