Skolestyret 2019 - 2020

Skolestyret er valgt på årsmøtet 4. april 2019, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder
Nils Magnus Kjenstad

Frode Mollan
Wenche Beate Skaftnes
Anders Linga


Ole Bjørn Ålmo, 1. vara
Inga Engum Skavlan, 2. vara


Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.


Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i
friskoleloven §5-2.

FAU 2019 - 2020

Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2018-2019 består av:


Ola Rosdahl, leder

Julia Høydal

Eleonie Pijl-Zomer

Helmer Belbo, dugnadsansvarlig

Arvid Tangvik

Ola Vedal, turansvarlig

Jim Tomasli, nestleder

Hanne Lorvik, sekretær

Wenche Beate Skaftnes