Skolestyret 2022 - 2023

Skolestyret er valgt på årsmøtet 6. april 2022, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder
Nils Magnus Kjenstad

Frode Mollan
Inga Engum Skavland
Anders Linga

 

Ole Bjørn Ålmo, 1. vara
Lisbeth Aassve, 2. vara

 

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.

 

Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i
friskoleloven §5-2.

FAU 2022 - 2023

Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2022-2023 består av:

 

Ola Rosdahl, leder og (klassekontakt 5.-7. kl.)

Tarald Gran (klassekontakt 1.-2. kl.)

Gunn-Tove Bryhn (klassekontakt 1.-2. kl.)

Mette Urstad (klassekontakt 3.-4. kl.)

Eleonie Pijl-Zomer (klassekontakt 3.-4. kl.)

Helmer Belbo (klassekontakt 5.-7. kl.)

Ola Vedal (klassekontakt 8.-10. kl.)

Wenche Beate Skaftnes (klassekontakt 8.-10. kl.)