Skolestyret 2021 - 2022

Skolestyret er valgt på årsmøtet 13. april 2021, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder
Nils Magnus Kjenstad

Frode Mollan
Wenche Beate Skaftnes
Anders Linga

 

Ole Bjørn Ålmo, 1. vara
Inga Engum Skavlan, 2. vara

 

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.

 

Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i
friskoleloven §5-2.

FAU 2020 - 2021

Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2021-2022 består av:

 

Ola Rosdahl, leder

Jim Tomasli, nestleder

Eleonie Pijl-Zomer

Gunn-Tove Bryhn

Helmer Belbo

Arvid Tangvik

Ola Vedal

Wenche Beate Skaftnes