Skolestyret 2023 - 2024

Skolestyret er valgt på årsmøtet 29. mars 2023, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder

Helmer Belbo, nestleder

Frode Mollan
Inga Engum Skavland

Ole Bjørn Ålmo

 

Eldrid Grongstad, 1. vara
Lisbeth Aassve, 2. vara

 

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.

 

Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i
friskoleloven §5-2.

FAU 2022 - 2023

Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2023-2024 består av:

 

Ola Rosdahl, leder og (klassekontakt 5.-7. kl.)

Gunn-Tove Bryhn (klassekontakt 1.-2. kl.)

Bjørn Eskil Håpnes (klassekontakt 1.-2. kl.)

Tarald Gran (klassekontakt 3.-4. kl.)

Mette Urstad (klassekontakt 3.-4. kl.)

Eleonie Pijl-Zomer (klassekontakt 3.-4. kl.)

Marius Rohde (klassekontakt 8.-10. kl.)