Det tilrettelagte miljøet

Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø.


Omgivelsene omfatter ikke bare lærere, kamerater og undervisningsmateriell, men hele skolehuset og alt som er i miljøet rundt. Det er disse forholdene som skaper en positiv atmosfære, og det er denne atmosfæren som utvikler elevene i positiv retning. Ved Snåsa montessoriskole blir det tilrettelagte miljøet vektlagt, slik at det skal være ryddig, pent og estetisk på alle rom.


Under ser dere noen bilder som viser hvordan det ser ut i rommene.