Montessorimetode

Dette utdanningssystemet er både en filosofi om barnets utvikling og en logisk forklaring for å veilede slik vekst. Metoden er basert på barnets utviklingsbehov for frihet innenfor grenser, i tillegg til et nøye tilrettelagt miljø som garanterer tilgang til materialer og erfaringer.

Gjennom dette utvikles barnets intelligens i tillegg til fysiske og psykologiske ferdigheter. Metoden er utviklet for fullt ut å utnytte barns trang til å lære og deres unike evne til å utviklederes egen dyktighet.

Barnet trenger voksne som kan vise det mulighetene i livet sitt, men barnet må selv velge sin respons til disse mulighetene.

Grunnprinsippene i montessoriutdanningen er:

Barn skal respekteres som forskjellige fra voksne og som individer ulike hverandre.

Barn besitter en uvanlig sensitivitet og intellektuell evne til å absorbere og lære fra sine omgivelser, som skiller seg fra voksnes evner både i kvalitet og kapasitet.
De viktigste årene i et barns utvikling er de seks første, da ubevisst læring gradvis går over til det bevisste nivå.

Barn har en stor forkjærlighet for meningsfylte oppgaver. De arbeider imidlertid ikke som voksne for å fullføre en oppgave, men for selve aktivitetens skyld. Det er denne aktiviteten som tillater barnet å oppnå sitt viktigste mål: utviklingen av seg selv - sine mentale, fysiske og psykologiske krefter.