Ansatte

KÅRE MATHIAS BRØNDBO:

Kåre er virksomhetsleder for både skole og barnehage. Han er lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog.


INGUNN THERESE BJØRK:

Ingunn er fast ansatt som styrer i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog. Ingunn har det daglige ansvaret i barnehagen.


ELI KRISTIN BAKKEN:

Eli Kristin er fast ansatt som barnehagelærer/pedleder i 100% stilling.


STINE ENGSTRØM:

Stine er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.


JANNE-ELISABETH GRANAMO:

Janne-Elisabeth er ansatt som pedagogisk leder i 60 % dette barnehageåret. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.


GØRIL MONA:

Gøril er fast ansatt som montessoripedagog i 100 %. Hun er utdannet naturforvalter fra NLH og montessoripedagog.


TRINE KRISTIN LARSSEN:

Trine Kristin er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100 %. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider.


ANNA MARIA BAKKEN:

Anna Maria er fast ansatt som fagarbeider i 100%. Hun er utdannet hjelpepleier og montessoripedagog.


ANNA KRISTINE KJERPESETH STRUGSTAD

Anna Kristine er ansatt som assistent og spes.pedlærer i ca 90% stilling.


LISE WINTHER

Lise er lærling i barne- og ungdomsfaget.


BODIL AUSTLI:

Bodil har ansvar for kontor, lønn og økonomi.


ANITA BRUHEIM RYGVOLD:
Anita er institusjonskokk, og sørger for varmlunsj og baker brød til barnehagen. I tillegg er Anita renholder i barnehagen.


JON ARVE KVISTAD:
Vaktmester.Kåre, Bodil, Anita og Jon Arve har sine stillinger delt mellom skole og barnehage.