Ansatte

KÅRE MATHIAS BRØNDBO:

Kåre er virksomhetsleder for både skole og barnehage. Han er lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog.

 

INGUNN THERESE BJØRK:

Ingunn er fast ansatt som styrer i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog. Ingunn har det daglige ansvaret i barnehagen.

 

ELI KRISTIN BAKKEN:

Eli Kristin er fast ansatt som barnehagelærer / pedagogisk leder i 100 %.

 

STINE ENGSTRØM:

Stine er fast ansatt som barnehagelærer / pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.

 

JANNE-ELISABETH GRANAMO:

Janne-Elisabeth er fast ansatt som barnehagelærer / pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.

 

GØRIL MONA:

Gøril er fast ansatt som montessoripedagog i 100 %. Hun er utdannet naturforvalter fra NLH og montessoripedagog.

 

TRINE KRISTIN LARSSEN:

Trine Kristin er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100 %. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

 

ANNA MARIA BAKKEN:

Anna Maria er fast ansatt som fagarbeider i 100%. Hun er utdannet hjelpepleier og montessoripedagog.

 

LISE WINTHER

Lise er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100%. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

 

ELI BIRGITT PETTERSEN

Eli Birgitt er vikar i barnehagen f.o.m september 2022 t.o.m. mai 2023. Hun er utdannet montessoripedagog.

 

MONIKA HOLLÅS

Monika er vikar i barnehagen f.o.m. oktober 2022 t.o.m. juni 2023. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider

 

BODIL AUSTLI:

Bodil har ansvar for kontor, lønn og økonomi.

 

ANITA BRUHEIM RYGVOLD:
Anita er institusjonskokk, og sørger for varmlunsj og baker brød til barnehagen. I tillegg er Anita renholder i barnehagen.

 

JON ARVE KVISTAD:
Vaktmester.Kåre, Bodil, Anita og Jon Arve har sine stillinger delt mellom skole og barnehage.