Disiplin

"Grunnreglene" beskytter rettighetene og friheten for hvert individuelle barn og for gruppen som helhet. Reglene fremmer internaliseringen av "skolevennelig oppførsel" og verdier som inkluderer egenkontroll av impulser, omtanke for andre, og en opplevelse av ansvar både for seg selv og for at gruppen skal ha det bra. Reglene kan bidra til å gjøre skoledagen lettere, få dagene til å fungere bedre, lære barna å være mer selvstendige, og bidrar til å utvikle ansvarsfølelse. Antallet "grunnregeler" blir som regel begrenset til et minimum, blir fremlagt på en positiv på en positiv måte, der trygghet, respekt for andre og miljøet blir vektlagt, og gevinsten av å følge reglene tilfaller alle i gruppen.

Her er en liste av noen typiske, ofte selvfølgelige, grunnregler som blir fulgt i de fleste montessoriklasserom:

  • Barnet velger arbeidsmateriale det vil bruke fra en hylle og tar det med til et passende arbeidssted på et bord, på gulvet eller et annet tilpasset sted.
  • Barnet kan bruke materialet så lenge det vil, så lenge det behandler det med respekt.
  • Etter at materialet er brukt, skal barnet legge det tilbake på den rette plassen i hyllen, i samme stand som når det ble hentet, slik at det er klart til bruk for nestemann.
  • Barnet skal selv ordne opp i miljøet, rydde opp søl og rot, legge puter på plass, skyve å plass stoler osv. etter hver aktivitet.
  • Barnet har lov til å arbeide alene - ingen skal tvinges til å dele materialer med andre når de først har valgt det de vil arbeide med.
  • Barnet har rett til å velge å ikke holde å med materialer eller aktiviteter.

Andre felles "grunnregler" blir laget for å sikre trygg bruk av spesielt materiell, når en gruppe er på utflukt eller når man oppholder seg på områder under tilsyn.