Styret 2023-2024

Styret for Snåsa Montessoribarnehage er valgt av årsmøtet 29. mars 2023, og består av følgende:

 

Kristine Aasum, leder
Inga Engum Skavlan, nestleder

Frode Mollan
Ole Bjørn Ålmo
Helmer Belbo

 

Eldrid Grongstad, 1. vara
Lisbeth Aassve, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.

 

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoribarnehage SA som velger styrets medlemmer.
Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA finner du her.

 

Barnehagestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoribarnehage SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til barna) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen.

FAU

FAU for barnehageåret 2022-2023 består av:

 

Eldrid Grongstad

Andreas Bomo

Sanna Hanem Kavli