Styret 2019-2020

Styret for Snåsa Montessoribarnehage er valgt av årsmøtet i 4. april 2019, og består av følgende:


Kristine Aasum, leder
Anders Linga

Frode Mollan
Wenche Beate Skaftnes
Nils Magnus Kjenstad


Ole Bjørn Ålmo, 1. vara
Inga Engum Skavlan, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.


Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoribarnehage SA som velger styrets medlemmer.
Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA finner du her.


Barnehagestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoribarnehage SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen.

FAU

FAU for barnehageåret 2019-2020 består av:


Helena Gaundal, leder

Ole Bjørn Ålmo

Eva Bakken