Våre mål

Hovedhensikten med montessoriskolen er å sørge for et nøye planlagt, stimulerende miljø som hjelper barnet med å utvikle et utmerket grunnlag for kreativ læring. De spesifikke målene for barn som går på en montessoriskole er:

Utvikling av en positiv holdning til skolen og skolegang

De fleste læringsaktivitetene er individualiserte: for eksempel engasjerer hvert barn seg i oppgaver som spesielt appellerer til ham, fordi han opplever at aktiviteten passer til sine behov og sitt modenhetsnivå. Som et resultat av dette, arbeider barnet i sitt eget tempo, gjentar øvelsen så ofte som han ønsker, og opplever gjennom dette å gjennomføre en rekke oppgaver med vellykket resultat. På denne måten bygger barnet opp en positiv holdning til selve læringsprosessen.

Hjelpe barnet med å bygge opp selvtillit

I montessoriskolen er oppgavene og aktivitetene laget på en slik måte at de bygger på det barnet allerede behersker. Dermed unngås den negative opplevelsen av stadig å mislykkes. En nøye planlagt serie av vellykkede erfaringer bygger på en indre sikkerhet i barnet, som forsikrer henne om at hun kan lære på egen hånd. Slike aktiviteter som forsterker barnets selvtillit er med på å fremme en sunn følelsesmessig utvikling.

Hjelpe barnet med å bygge opp en vane av å kunne konsentrere seg

Effektiv læring forutsetter at man lytter nøye og vier oppmerksomheten til det som blir sagt eller demonstrert. Gjennom en rekke oppslukende opplevelser, lærer barnet vanen av å yte utvidet oppmerksomhet, noe som igjen fremmer evnen til å konsentrere seg.

Skapelse av en vedvarende nysgjerrighet

I et samfunn i hurtig forandring blir vi alle elever i faser av livet. En dyp, iherdig og vedvarende nysgjerrighet er en forutsetning for kreativ læring. Ved å gi barnet muligheten til å oppdage kvaliteter, dimensjoner og relasjoner i en rik variasjon av stimulerende læresituasjoner, utvikles nysgjerrighet, og et viktig element i kreativ læring har blitt opprettet.

Utvikle vaner av å ta initiativ, og å holde seg til det man har begynt med

Ved å omgi barnet med appellerende materialer og læringsaktiviteter som er tilrettelagt for dets indre behov, blir det vant til å engasjere seg i aktiviteter på egen hånd. Gradvis fører dette til en vane av å ta initiativ - en viktig egenskap innen ledelse. "G runnleggende regler" sier blant annet at man skal fullføre en påbegynt oppgave, slik at det etter hvert blir en selvfølge å jobbe iherdig, og det skal være en del av oppgaven å sette materialet tilbake på plass etter at oppgaven er løst eller gjennomført. Denne forventningen om at oppgaver skal bli fullendt fører gradvis til en vane av iherdighet og utholdenhet.

Fremme indre trygghet og ordenssans hos barnet

Gjennom et ryddig, pyntet, men enkelt miljø, blir barnets behov for orden og indre trygghet vel tilfredsstilt. Dette blir synliggjort gjennom den beroligende effekten miljøet har på barnet. Ettersom hver gjenstand i et montessoriklasserom har en fast plass, og ordensreglene fastholder at alt skal legges på sin plass, blir barnets indre behov for orden direkte imøtekommet.