Barnas samfunn

En essensiell del av læringsmiljøet er de andre barna i det. Monterssoriklasserommet gir mange ulike muligheter for å få venner, samarbeide med andre, utvikle omtanke for andre, lære hvordan man samarbeider og skaper en sans for uavhengighet.

I de forberedte omgivelsene er samarbeid og en følelse for samhold en viktig del. Individuelle forskjeller blir lett akseptert og satt pris på, mens hvert barn blir behandlet og undervist som et individ. Barn i ulike aldre er sammen i samme gruppe. Dette gir uendelige muligheter til læring og hjelper til med å skape en følelse av familie der alle bidrar og tar ansvar for at det fungerer og opprettholder samfunnet i klasserommet.

På grunn av de aldersblandede gruppene, har klasserommet en arv. De eldre elevene er ledere, veiledere og fungerer som modeller for de yngre elevene. De eldre elevene tjener også på å hjelpe de yngre, opprettholder tidligere lærte ferdigheter, kunnskap og tjener på tilfredsstillelsen ved å hjelpe andre. Aldersblandingen gir også muligheter for flere trygge, varende og meningsfulle vennskap.

Barnas sosiale liv er et vitalt aspekt i monterssoriklasserommet og i læreplanen. Ved å assistere de sosiale evnene, utviklingen og mulighetene hos barna gir dette et viktig bidrag til et effektivt montessoriprogram. Det er viktig at kompleksiteten og opp- og nedturene i forhold mellom barna, blir støttet og forstørret av voksne som er følsomme overfor barnas behov og sosiale utvikling.