Om skolen

Velkommen til Snåsa Montessoriskole

Snåsa Montessoriskole er et faglig-pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Montessoriskolens mål er å gi elevene og foreldre det best mulige tilbud med Montessori sin pedagogikk som grunnlag. 


Vår visjon er: Mestring, læringsglede og harmoni.


Snåsa Montessoriskole har tilbud fra 1. - 10. trinn og har et skoletilbud for alle barn i Snåsa og nærliggende kommuner. Elevene kommer fra ulike områder i bygda, ikke bare fra det området som naturlig sokner til skolen. Vanlige regler for skoleskyss gjelder for elevene. Skolen er godkjent for 75 elever, og vi har for tiden ledige plasser ved skolen.


Vi har store og lyse klasserom, samt et eget rom for SFO, der elevene også spiser frokost og lunsj.


Vi har et stort uteområde i landlige omgivelser. Vi har både fotballbane, ballbinge, lekeapparater, huske, utendørs bordtennisbord, frisbeegolf og sandkasse. Vi har skog og flott natur like utenfor skoledøra. Lysløypa er også like ved, og tråkkemaskinløyper som starter ved skolegården. I kroppsøvingstimene bruker vi salen på Bergkollen, men vi er også mye ute. Svømmeundervisninga foregår i svømmehallen ved Snåsa samfunnshus.


Snåsa Montessoriskole er medlem av Norsk Montessoriforbund og følger godkjent læreplan for montessoriskolen. Målene i Kunnskapsløftet - Læreplan for grunnskolen, ligger til grunn som en minimumsstandard.


Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i privatskoleloven §5-2.