Trøndelag har fått mobbeombud!

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag Fylkeskommune.

Årsmøte 2020
Datoen for årsmøtet er satt til torsdag 26. mars 2020. Mer informasjon kommer, men sett av datoen.

Ønsker du å ha barn i Snåsa Montessoribarnehage?

Opptak til barnehagen skjer i mars hvert år, men barnehagen kan også ta imot nye barn ellers i året sålenge det er ledige plasser.
Snåsa Montessoribarnehage følger samordnet opptak i Snåsa kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.
Informasjon om vårt barnehagetilbud finner du på siden om barnehagen.

Er du nysgjerrig, kom gjerne på besøk, eller kontakt oss på tlf. 74 15 25 48.

Søknadsskjema for samordna opptak finner du hos Snåsa kommune.

VELKOMMEN SOM SØKER.

Dette legger vi vekt på i barnehagen:

Vi er en matpakkefri barnehage, alle måltider blir servert i barnehagen.

Vi har også stor fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Mandag er turdag, men vi drar ofte på turer flere dager i uka.
Vi har fokus på samiske elementer som samisk språk og kultur, og har ei egen gamme som vi bruker til å varme oss i og spise lunsj.

Vi er nå på facebook, følg oss der for å se hva vi holder på med.

Film fra Snåsa Montessoribarnehage.

Practical life er et eget tema innen Montessori-pedagogikken, hvor barnet "leker" med hverdagsøvelser.

En av foreldrene ved barnehagen har laget en liten filmsnutt som viser dette. Den kan du se her.

Materiellfilm av konkretiserings-materiell fra Snåsa Montessori-barnehage kan du se her!

Åpen Barnehage er:

  • Et gratispedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen
  • Et møtested for vennskap, fellesskap, leik og læring.
  • Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte man vil innenfor åpningstiden. Torsdager kl 10.00 - 14.00.
  • Det er ingen påmelding eller søknadsskjema. Det blir ikke trekk i kontantstøtte ved bruk av Åpen barnehage.

Det er åpen barnehage hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Husk uteklær. Velkommen!