Kontaktinformasjon:

 

Snåsa Montessoribarnehage

Øverbygdvegen 831

7760 Snåsa

 

tlf. 741 52 548

e-post: barnehage@snasamontessori.no

 

Styrer: 

Ingunn Bjørk, mobil 45209742

 

 

Dette legger vi vekt på i barnehagen:

 

Snåsa Montessoribarnehage er en privat barnehage som er tuftet på Maria Montessoris pedagogikk og filosofi.

 

Vi er en matpakkefri barnehage, alle måltider blir servert i barnehagen.

Vi har også stor fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Mandag er turdag, men vi drar ofte på turer flere dager i uka.

 

Vi har fokus på samiske elementer som samisk språk og kultur, og har ei egen gamme som vi bruker til å varme oss i og spise lunsj.

Vi er nå på facebook, følg oss der for å se hva vi holder på med.

 

Ønsker du mer informasjon om barnehagen eller montessori-pedagogikken? Kom gjerne på besøk, eller kontakt oss på

telefon 74 15 25 48.

Ønsker du å ha barn i Snåsa Montessoribarnehage?

 

1. mars er det søknadsfrist for barnehageplass. Snåsa Montessoribarnehage følger samordnet opptak i Snåsa kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema.
Skjemaet finner du på kommunens hjemmesider:  https://www.snasa.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-sfo/barnehage/opptak-og-frister/

 

Vi kan tilby barnet ditt:

- Masse frisk luft, faste turdager og ellers mye uteliv hver eneste dag.

- Et nøye gjennomtenkt og forberedt læringsmiljø.

- Eget konkretiseringsmateriell som er tilpasset barnets interesseområde og modenhet.

- Et miljø som har selvstendighet som overordnet mål.

- Barnehagen er matpakkefri. Barnehagen holder måltidene og vi har varmmat en gang i uken.

- Nært og tett samarbeid med Snåsa Montessoriskole.


 

 

Snåsa Montessoribarnehage SA

 

Snåsa Montessoribarnehage SA er et samvirkeforetak som er eid

av foreldrene til barna i barnehagen.

 

Det er et eget styre for barnehagen som nå består av Anders Mona, leder, Inga Engum Skavlan, Ole Bjørn Ålmo, Helmer Belbo og Eldrid Grongstad.  Vara: Ole Johannes Berg og Lisbeth Aassve.

 

Årsmøtet er barnehagens øverste organ.

 

Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA

 

Foreldrebetaling i barnehagen

Snåsa montessoribarnehage har samme satser for foreldrebetaling som Snåsa kommune. I tillegg kommer matpenger.

 

Satser fra august 2024:

 100%80%60%
Foreldre-betaling1.500,-1.200,-900,-
Matpenger300,-240,-180,-

 

Det gis søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% på barn nr. 3. Det gis ikke søskenmoderasjon på matpenger.

 

 

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under. 642.700 kr (gjelder barnehageåret 2024/25) kan søke om redusert pris. Søknaden skal sendes kommunen. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her.

 

 

Trøndelag har eget mobbeombud!

Fra høsten 2018 innførte regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag Fylkeskommune.

Åpen Barnehage er:

  • Et gratispedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen
  • Et møtested for vennskap, fellesskap, leik og læring.
  • Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte man vil innenfor åpningstiden. Torsdager kl 10.00 - 14.00.
  • Det er ingen påmelding eller søknadsskjema. Det blir ikke trekk i kontantstøtte ved bruk av Åpen barnehage.

Det er åpen barnehage hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Husk uteklær. Velkommen!