Snåsa Montessoribarnehage SA

Snåsa Montessoribarnehage SA er et samvirkeforetak som er eid av foreldrene til barna i barnehagen.

Det er et eget styre for barnehagen som nå består av Kristine Aasum, leder, Anders Linga, nestleder, Frode Mollan, Wenche Beate Skaftnes og Nils Magnus Kjenstad. Vara: Ole Bjørn Ålmo og Inga Engum Skavlan

Årsmøtet er barnehagens øverste organ.

Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA

 


Ønsker du å ha barn i Snåsa Montessoribarnehage?

1. mars er det søknadsfrist for barnehageplass. Snåsa Montessoribarnehage
følger samordnet opptak i Snåsa kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema.
Skjemaet finner du på kommunens hjemmesider; https://www.snasa.kommune.no/sd/skjema/SKO008/


Vi kan tilby barnet ditt:

- Masse frisk luft, faste turdager og ellers mye uteliv hver eneste dag.

- Et nøye gjennomtenkt og forberedt læringsmiljø.

- Eget konkretiseringsmateriell som er tilpasset barnets interesseområde og modenhet.

- Et miljø som har selvstendighet som overordnet mål.

- Barnehagen er matpakkefri. Barnehagen holder måltidene og vi har varmmat en gang i uken.

- Nært og tett samarbeid med Snåsa Montessoriskole.


Ønsker du mer informasjon om barnehagen eller montessoripedagogikken? Kon gjerne på besøk, eller kontakt oss på telefon 74 15 25 48.


Dette legger vi vekt på i barnehagen:

Vi er en matpakkefri barnehage, alle måltider blir servert i barnehagen.

Vi har også stor fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Mandag er turdag, men vi drar ofte på turer flere dager i uka.

Vi har fokus på samiske elementer som samisk språk og kultur, og har ei
egen gamme som vi bruker til å varme oss i og spise lunsj.


Vi er nå på facebook, følg oss der for å se hva vi holder på med.


 

Trøndelag har eget mobbeombud!

Fra høsten 2018 innførte regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag Fylkeskommune.

Åpen Barnehage er:

  • Et gratispedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen
  • Et møtested for vennskap, fellesskap, leik og læring.
  • Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte man vil innenfor åpningstiden. Torsdager kl 10.00 - 14.00.
  • Det er ingen påmelding eller søknadsskjema. Det blir ikke trekk i kontantstøtte ved bruk av Åpen barnehage.

Det er åpen barnehage hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Husk uteklær. Velkommen!